אנא מלא את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בצירוף הסכום אותו ברצונך להזמין במכירה המוקדמת.
לאחר מספר ימים ברגע שיאושר סכום הרכישה(יכול להיות שיאושר רק
סכום חלקי) תקבל אישור לאימייל שלך ורק אז תוכל לבצע את הרכישה
באמצעות המטבע יו אס די טי (USDT) .

Please fill in your email address along with the amount you want to order in the pre-sale. after a few days, once the purchase amount is confirmed (maybe only a partial amount will be confirmed) you will receive a confirmation to your email and only then will you be able to make the purchase using the currency USDT.

אנא מלא את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בצירוף הסכום אותו ברצונך להזמין במכירה המוקדמת. לאחר מספר ימים ברגע שיאושר סכום הרכישה(יכול להיות שיאושר רק סכום חלקי) תקבל אישור לאימייל שלך ורק אז תוכל לבצע את הרכישה באמצעות המטבע יו אס די טי (USDT) .

Whitelist Invest

请填写您的电子邮件地址以及您想在预售中订购的金额–几天后,一旦购买金额被确认(可能只有部分金额会被确认),您将会收到一封确认电子邮件,然后您才能使用货币 USDT 进行购买。

예약 판매에서 주문하고자 하는 금액과 함께 이메일 주소를 입력하시면 며칠 후 구매 금액이 확정되면(일부 금액만 확정될 수도 있음) 이메일로 확인 메일을 받으실 수 있으며, 그 후에야 USDT 통화로 구매하실 수 있습니다.

数日後、購入金額が確認されると(もしかしたら一部しか確認されないかもしれません)、Eメールに確認が届き、その時初めて通貨USDTを使って購入することができます。